Κριτική 4

Οι μόνοι που κάνουν το στήθος σε μια μόνο ώρα, με τοπική μέθη, ανώδυνα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *