Κριτική 4

Οι μόνοι που κάνουν το στήθος σε μια μόνο ώρα, με τοπική μέθη, ανώδυνα.