Κριτική 2

Τα πιο καλοσχηματισμένα χείλη, χωρίς να φαίνονται, άσχημα στο προφίλ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *