Κριτική 2

Τα πιο καλοσχηματισμένα χείλη, χωρίς να φαίνονται, άσχημα στο προφίλ.