1 Μεσοθεραπεία αντικυτταρυτιδική & 1 Συνεδρία Cavitation από 350€ μόνο 195€

Αντικυτταρυτιδική Μεσοθεραπεία

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Παρακολουθήστε Videos από την εφαρμογή των θεραπειών

Συνεδρία Cavitation: Νικήστε την κυτταρίτιδα και το τοπικό πάχος

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Τα βήματα των θεραπειών σε φωτογραφίες

Κλείστε το Ραντεβού σας On Line ή Καλέστε μας στο 210 8818 516

Γράψτε μόνο αν έχετε κάποιο αυτοάνοσο νόσημα
Γράψτε μόνο αν κάνετε χρήση αντικαταθλιπτικών
Γράψτε μόνο αν έχετε κάπου αλλεργρία
Γράψτε μόνο αν κάνετε χρήση αντισυλληπτικών
Γράψτε μας αν θέλετε να γνωρίζουμε κάτι περισσότερο