Ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική είναι μια χειρουργική επέμβαση που βελτιώνει την εμφάνιση της μύτης, προάγει την αρμονία των χαρακτηριστικών του προσώπου, αυξάνει την αυτοεκτίμηση των ασθενών και συχνά, όταν απαιτείται, βελτιώνει την αναπνοή, αφού διορθώνει δομικές παρεκκλίσεις στον σκελετό της μύτης. Η μύτη είναι προέχον χαρακτηριστικό, καταλαμβάνοντας κεντρική θέση στο πρόσωπο. Ακόμα και μικρές αλλαγές πάνω στη μύτη, γίνονται ορατές και επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική εικόνα του ασθενούς. Αξίζει να σημειωθεί πως η ρινοπλαστική είναι μία από τις πλέον συνήθεις επεμβάσεις της Πλαστικής Χειρουργικής.

Πώς γίνεται η επέμβαση ρινοπλαστικής;

Η ρινοπλαστική γίνεται συνήθως χωρίς ορατές τομές, που όμως δίνουν πρόσβαση στο ρινικό σκελετό (οστά και χόνδρους), η διόρθωση των οποίων θα αλλάξει το σχήμα.

Η μειωτική ρινοπλαστική ελαττώνει το μέγεθος του σκελετού της μύτης αφαιρώντας τον ήβο, στενεύοντας τα ρινικά οστά, διαμορφώνοντας το σχήμα του ρινικού άκρου και βελτιώνοντας τη γωνία μεταξύ μύτης και άνω χείλους.
Η αυξητική ρινοπλαστική βελτιώνει την εμφάνιση της «πλατιάς» μύτης χρησιμοποιώντας επιπλέον υλικά κάτω από το δέρμα ώστε να βελτιωθεί το ύψος, το μήκος και οι ανωμαλίες περιγράμματος. Συνήθως χρησιμοποιούνται χόνδροι και οστά από τους ίδιους τους ασθενείς.

Πότε γίνεται ορατό το τελικό αποτέλεσμα;

Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στους 6 με 12 μήνες, ενώ τα αποτελέσματα της ρινοπλαστικής είναι μόνιμα.

Πότε συνδυάζεται η ρινοπλαστική με πλαστική ρινικού διαφράγματος;

Η πλαστική του ρινικού διαφράγματος συχνά συνδυάζεται με ρινοπλαστική όταν υπάρχουν προβλήματα αναπνοής ή δυσμορφίας κλίσης της μύτης. Το ρινικό διάφραγμα αποτελεί βασικό τμήμα του σκελετού που συμβάλλει όχι μόνο στη στήριξη, αλλά εμπλέκεται και στην στροφή της. Η επέμβαση γίνεται συνήθως με γενική αναισθησία, ενώ δεν είναι απαραίτητη η παραμονή στην κλινική περισσότερο από 1 ημέρα.

Η ενημέρωση από τον πλαστικό χειρουργό του COSMETIC MEDICINE γίνεται στο συγκεκριμένο άτομο αναλύοντας τα αποτελέσματα της επέμβασης και κάνοντας σαφή την νέα εικόνα του προσώπου του.

Ποια η μετεγχειρητική πορεία;

Η μετεγχειρητική πορεία είναι ήπια και δεν επιβάλλει τη λήψη παυσίπονων. Τα ταμπόν που έχει τοποθετήσει ο γιατρός στα ρουθούνια αφαιρούνται μετά από 2-3 ημέρες, ενώ ο νάρθηκας μετά από 6 ημέρες. Τότε φαίνεται αδρά το αποτέλεσμα. Το επόμενο διάστημα συνεχώς βελτιώνεται και το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στους 6 με 12 μήνες. Τα αποτελέσματα της ρινοπλαστικής είναι μόνιμα.

Ποιος θεωρείται ιδανικός υποψήφιος για ρινοπλαστική;

Ενώ το σχήμα της μύτης είναι συνήθως αποτέλεσμα κληρονομικότητας, η εμφάνιση μπορεί να μεταβληθεί λόγω ηλικίας ή ατυχήματος. Η επέμβαση συνιστάται σε ασθενείς άνω των 18 ετών, αφού έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του σκελετού, ενώ δεν υπάρχει ανώτατο όριο ηλικίας. Στις μεγαλύτερες πάντως ηλικίες παίζει ρόλο στη ρινοπλαστική η ελαστικότητα του δέρματος, ενώ συχνά η επέμβαση ρινοπλαστικής συνδυάζεται με άλλες επεμβάσεις αναζωογόνησης του προσώπου.