Η κυτταρίτιδα επηρεάζει την εξωτερική επιφάνεια μηρών-γλουτών αλλά και της κοιλιάς, των βραχιόνων και φαίνεται ακόμη και στις γάμπες με την παρουσία λιπώδους οιδηματικού ιστού που χαλάει την όλη μορφή.

Cavitation Zinnor 5 in 1 Body Machine

Ποια θεραπεία εφαρμόζετε για να αντιμετωπιστεί η κυτταρίτιδα;

Η πιο διαδεδομένη θεραπεία είναι η λιποδιαλυτική μεσοθεραπεία. Μεγάλη συμβολή σε αυτήν την θεραπεία δίνουν τα ένζυμα που γίνονται ενέσιμα στις προσβεβλημένες περιοχές. Οκτώ ως δέκα συνεδρίες ανά εβδομάδα με τακτικές εκχύσεις των λιποδιαλυτικών κοκτέιλ αναπληρώνει στους ιστούς τις χαμένες ουσίες και διαλύει όλα τα κυτταρικά απορρίμματα. Βοηθά τη λέμφο να κυκλοφορεί καλύτερα και έτσι να αποφεύγεται η εναπόθεση τοξικών ουσιών στα κύτταρα. Με μεγαλύτερη μικροκυκλοφορία στον υποδερμικό χώρο και πιο ουσιώδη λιποδιάλυση, έχουμε μια καλύτερη εμφάνιση στα σημεία που συγκεντρώνεται.

Ποιες άλλες θεραπείες εφαρμόζονται;

Συνεχείς επιστημονικές έρευνες γίνονται για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κυτταρίτιδας. Η φλούδα πορτοκαλιού και οι αντιαισθητικές βουλίτσες στους γλουτούς εξομαλύνονται και γίνονται αποδεκτές σε μια πιο φυσιολογική εμφάνιση. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται συνδυασμός λιποδιαλυτικής μεσοθεραπείας και αυτόλογης μεσοθεραπείας (PRP) στις περιοχές που εμφανίζεται κυτταρίτιδα.

Πόσο αποτελεσματικές είναι;

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα αντιμετώπιση, αλλά και πρόληψη. Η όψη ‘φλούδας πορτοκαλιού’ και οι αντιαισθητικές βουλίτσες στους γλουτούς εξομαλύνονται και το δέρμα παρουσιάζει ανανέωση και σφριγηλότητα.

Η κυτταρίτιδα επηρεάζει την εξωτερική επιφάνεια μηρών-γλουτών αλλά και της κοιλιάς, των βραχιόνων και φαίνεται ακόμη και στις γάμπες με την παρουσία λιπώδους οιδηματικού ιστού που χαλάει την όλη μορφή.

Ποια θεραπεία εφαρμόζετε για να αντιμετωπιστεί η κυτταρίτιδα;

Η πιο διαδεδομένη θεραπεία είναι η λιποδιαλυτική μεσοθεραπεία. Μεγάλη συμβολή σε αυτήν την θεραπεία δίνουν τα ένζυμα που γίνονται ενέσιμα στις προσβεβλημένες περιοχές. Οκτώ ως δέκα συνεδρίες ανά εβδομάδα με τακτικές εκχύσεις των λιποδιαλυτικών κοκτέιλ αναπληρώνει στους ιστούς τις χαμένες ουσίες και διαλύει όλα τα κυτταρικά απορρίμματα. Βοηθά τη λέμφο να κυκλοφορεί καλύτερα και έτσι να αποφεύγεται η εναπόθεση τοξικών ουσιών στα κύτταρα. Με μεγαλύτερη μικροκυκλοφορία στον υποδερμικό χώρο και πιο ουσιώδη λιποδιάλυση, έχουμε μια καλύτερη εμφάνιση στα σημεία που συγκεντρώνεται.

Ποιες άλλες θεραπείες εφαρμόζονται;

Συνεχείς επιστημονικές έρευνες γίνονται για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κυτταρίτιδας. Η φλούδα πορτοκαλιού και οι αντιαισθητικές βουλίτσες στους γλουτούς εξομαλύνονται και γίνονται αποδεκτές σε μια πιο φυσιολογική εμφάνιση. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται συνδυασμός λιποδιαλυτικής μεσοθεραπείας και αυτόλογης μεσοθεραπείας (PRP) στις περιοχές που εμφανίζεται κυτταρίτιδα.

Πόσο αποτελεσματικές είναι;

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, γιατί με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ταυτόχρονα αντιμετώπιση, αλλά και πρόληψη. Η όψη ‘φλούδας πορτοκαλιού’ και οι αντιαισθητικές βουλίτσες στους γλουτούς εξομαλύνονται και το δέρμα παρουσιάζει ανανέωση και σφριγηλότητα.