Πολλές φορές άτομα που έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες σωματικού βάρους παρουσιάζουν το φαινόμενο των χαλαρωμένων μυϊκών τοιχωμάτων και του υπερκείμενου δέρματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η κοιλιοπλαστική είναι αναπόφευκτη. Η ενημέρωσή, η περιγραφή της επέμβασης και η μετεγχειρητική πορεία διαφέρει από άτομο σε άτομο ανάλογα και με το πρόβλημα που παρουσιάζει. Έτσι, η επιλογή της επέμβασης, ο χρόνος νοσηλείας και το αποτέλεσμα διαφέρουν.

Ποιοι είναι ιδανικοί υποψήφιοι για κοιλιοπλαστική;

Στον πλαστικό χειρουργό οδηγούνται τα άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως:

  • αυξημένο βάρος
  • δυσκολία στην κάμψη
  • βάρος και πόνος στην σπονδυλική στήλη
  • παρατρίμματα

Συχνά οι ενδιαφερόμενοι είναι άντρες που προσπαθούν να έχουν μια γρήγορη και τελειωτική ανάπλαση του σώματος τους. Η όλη διαδικασία όμως είναι σχετικά απλή και βατή ανάλογα με το πρόβλημα του ή το πρόβλημα της εκάστοτε ενδιαφερόμενης.

Τι επιτυγχάνουμε με την κοιλιοπλαστική;

Σε γενικές γραμμές μια τέτοια επέμβαση απελευθερώνει την κοιλιακή χώρα από την περίσσεια του δέρματος και αναπλάθει όλη την εικόνα της περιοχής. Θεωρείται απλή ως τεχνική και μπορεί να συνοδεύεται από λιποαναρρόφηση στα συγκεκριμένα σημεία. Η επιλογή της επέμβασης, ο χρόνος νοσηλείας και το αποτέλεσμα διαφέρουν από άτομο σε άτομο ανάλογα με το πρόβλημα που παρασουσιάζει.  

Πολλές φορές άτομα που έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες σωματικού βάρους παρουσιάζουν το φαινόμενο των χαλαρωμένων μυϊκών τοιχωμάτων και του υπερκείμενου δέρματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις η κοιλιοπλαστική είναι αναπόφευκτη. Η ενημέρωσή, η περιγραφή της επέμβασης και η μετεγχειρητική πορεία διαφέρει από άτομο σε άτομο ανάλογα και με το πρόβλημα που παρουσιάζει. Έτσι, η επιλογή της επέμβασης, ο χρόνος νοσηλείας και το αποτέλεσμα διαφέρουν.

Ποιοι είναι ιδανικοί υποψήφιοι για κοιλιοπλαστική;

Στον πλαστικό χειρουργό οδηγούνται τα άτομα που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως:

  • αυξημένο βάρος
  • δυσκολία στην κάμψη
  • βάρος και πόνος στην σπονδυλική στήλη
  • παρατρίμματα

Συχνά οι ενδιαφερόμενοι είναι άντρες που προσπαθούν να έχουν μια γρήγορη και τελειωτική ανάπλαση του σώματος τους. Η όλη διαδικασία όμως είναι σχετικά απλή και βατή ανάλογα με το πρόβλημα του ή το πρόβλημα της εκάστοτε ενδιαφερόμενης.

Τι επιτυγχάνουμε με την κοιλιοπλαστική;

Σε γενικές γραμμές μια τέτοια επέμβαση απελευθερώνει την κοιλιακή χώρα από την περίσσεια του δέρματος και αναπλάθει όλη την εικόνα της περιοχής. Θεωρείται απλή ως τεχνική και μπορεί να συνοδεύεται από λιποαναρρόφηση στα συγκεκριμένα σημεία. Η επιλογή της επέμβασης, ο χρόνος νοσηλείας και το αποτέλεσμα διαφέρουν από άτομο σε άτομο ανάλογα με το πρόβλημα που παρασουσιάζει.