Η ωτοπλαστική ονομάζεται η επέμβαση που αποκαθιστά τα αφεστώτα ώτα, την πιο συχνή συγγενή δυσμορφία των παιδιών, που συναντάται πολύ συχνά και στους ενήλικες.
 

Ωτοπλαστική: Τι είναι τα αφεστώτα ώτα;

Τα αφεστώτα ώτα ή πεταχτά αυτιά είναι μια πολύ συχνή διαταραχή, η οποία παρουσιάζεται από μικρή ηλικία, κυρίως λόγω δυσανάλογης ανάπτυξης της κόγχης και υποπλασία της ανθέλικας. Πρόκειται για ένα από τα αισθητικά προβλήματα, που απασχολούν γυναίκες και άνδρες, αλλά και μικρά παιδιά. Η κύρια αιτία εμφάνισης πεταχτών αυτιών είναι η έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιο του αυτιού.

 
Ο σκοπός, λοιπόν, της επέμβασης είναι να δημιουργηθεί στο αυτί χειρουργικά η ανθέλικα, που απουσιάζει εκ γενετής. Η ζήτηση αυτής της επέμβασης είναι μεγαλύτερη σε νεαρές ηλικίες και για ψυχολογικούς, κυρίως, λόγους. Τα συμμετρικά αυτιά για αρκετά από τα άτομα που έχουν γεννηθεί με κάποια δυσμορφία στα πτερύγια, αποτελούν σχεδόν απαραίτητο στοιχείο, για να έχουν αυτοπεποίθηση ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στις σχέσεις τους και στην προσωπική τους ζωή.
 
Τα παιδιά που έχουν πεταχτά αυτιά συνήθως γίνονται στόχος σχολίων από τους συμμαθητές τους. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι το πρόβλημα να αποκατασταθεί χειρουργικά όσο νωρίτερα γίνεται, γιατί ο συνεχής βομβαρδισμός με πειράγματα μπορεί να τραυματίσει την ψυχή του μικρού παιδιού.
 

Ωτοπλαστική: Ποια η διαδικασία;

Στα πεταχτά αυτιά, αρχικά σημειώνονται τα σημεία αναδίπλωσης. Στο πίσω μέρος του αυτιού γίνεται μια εκτομή του δέρματος και έπειτα αποκολλάται το δέρμα από το πτερύγιο του αυτιού στα σημεία που έχουν προσημειωθεί. Ξανασχεδιάζεται ο χόνδρος σύμφωνα με το επιθυμητό σχήμα και πλέον το αυτί «έρχεται» παράλληλα με το κεφάλι.

 
Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί, ώστε να μην είναι ορατή ακόμα και όταν τα μαλλιά είναι μαζεμένα ή κοντά. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και διαρκεί 1 – 1 ½ ώρα. Μετά τοποθετείται ένας ελαστικός επίδεσμος γύρω από τα αυτιά και η επιστροφή στο σπίτι είναι άμεση.
 

Ωτοπλαστική: Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα;

Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο και τα ράμματα αφαιρούνται έπειτα από 10 ημέρες περίπου, ενώ συνιστάται η χρήση του επιδέσμου κατά τον ύπνο για ένα μήνα. Επιπλέον όσο διαρκεί η επούλωση απαγορεύεται η συμμετοχή σε σπορ ώστε να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί στην περιοχή. Με αυτή την επέμβαση επιφέρουμε ένα συμμετρικό, ωραίο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παραμένει αναλλοίωτο και τα αυτιά δεν αλλάζουν θέση.

Η ωτοπλαστική ονομάζεται η επέμβαση που αποκαθιστά τα αφεστώτα ώτα, την πιο συχνή συγγενή δυσμορφία των παιδιών, που συναντάται πολύ συχνά και στους ενήλικες.
 

Ωτοπλαστική: Τι είναι τα αφεστώτα ώτα;

Τα αφεστώτα ώτα ή πεταχτά αυτιά είναι μια πολύ συχνή διαταραχή, η οποία παρουσιάζεται από μικρή ηλικία, κυρίως λόγω δυσανάλογης ανάπτυξης της κόγχης και υποπλασία της ανθέλικας. Πρόκειται για ένα από τα αισθητικά προβλήματα, που απασχολούν γυναίκες και άνδρες, αλλά και μικρά παιδιά. Η κύρια αιτία εμφάνισης πεταχτών αυτιών είναι η έλλειψη της ανθέλικας στο πτερύγιο του αυτιού.

 
Ο σκοπός, λοιπόν, της επέμβασης είναι να δημιουργηθεί στο αυτί χειρουργικά η ανθέλικα, που απουσιάζει εκ γενετής. Η ζήτηση αυτής της επέμβασης είναι μεγαλύτερη σε νεαρές ηλικίες και για ψυχολογικούς, κυρίως, λόγους. Τα συμμετρικά αυτιά για αρκετά από τα άτομα που έχουν γεννηθεί με κάποια δυσμορφία στα πτερύγια, αποτελούν σχεδόν απαραίτητο στοιχείο, για να έχουν αυτοπεποίθηση ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα στις σχέσεις τους και στην προσωπική τους ζωή.
 
Τα παιδιά που έχουν πεταχτά αυτιά συνήθως γίνονται στόχος σχολίων από τους συμμαθητές τους. Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι το πρόβλημα να αποκατασταθεί χειρουργικά όσο νωρίτερα γίνεται, γιατί ο συνεχής βομβαρδισμός με πειράγματα μπορεί να τραυματίσει την ψυχή του μικρού παιδιού.
 

Ωτοπλαστική: Ποια η διαδικασία;

Στα πεταχτά αυτιά, αρχικά σημειώνονται τα σημεία αναδίπλωσης. Στο πίσω μέρος του αυτιού γίνεται μια εκτομή του δέρματος και έπειτα αποκολλάται το δέρμα από το πτερύγιο του αυτιού στα σημεία που έχουν προσημειωθεί. Ξανασχεδιάζεται ο χόνδρος σύμφωνα με το επιθυμητό σχήμα και πλέον το αυτί «έρχεται» παράλληλα με το κεφάλι.

 
Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί, ώστε να μην είναι ορατή ακόμα και όταν τα μαλλιά είναι μαζεμένα ή κοντά. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και διαρκεί 1 – 1 ½ ώρα. Μετά τοποθετείται ένας ελαστικός επίδεσμος γύρω από τα αυτιά και η επιστροφή στο σπίτι είναι άμεση.
 

Ωτοπλαστική: Τα αποτελέσματα είναι μόνιμα;

Το αποτέλεσμα είναι μόνιμο και τα ράμματα αφαιρούνται έπειτα από 10 ημέρες περίπου, ενώ συνιστάται η χρήση του επιδέσμου κατά τον ύπνο για ένα μήνα. Επιπλέον όσο διαρκεί η επούλωση απαγορεύεται η συμμετοχή σε σπορ ώστε να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί στην περιοχή. Με αυτή την επέμβαση επιφέρουμε ένα συμμετρικό, ωραίο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο παραμένει αναλλοίωτο και τα αυτιά δεν αλλάζουν θέση.